Cenník

Technická kontrola

Vozidlo

Motocykel L1,L2,L3,L4, L6

Osobný automobil M1,N1, L7

Osobný automobil+LPG,CNG,hybrid,elektro M1,N1

Prípojné vozidlá O1,R1

Nákladné vozidlo N2,N3 autobus M2,M3 traktor
T5 a pracovný stroj P, Ls, C nad 3,5t

Nákladné vozidlo N2,N3 autobus M2,M3 traktor
T5 s pracovný stroj P, Ls, C nad 3,5t -s pohonom plyn

Prípojné vozidlá O2,O3,O4 traktorov R2,R3,R4

Traktor T1,T2,T3,T4 pracovný stroj P, Ls, C do 3,5t

Dovoz OA, NA, Motocykel

Dovoz akéhokoľvek vozidla s aspoň jednou automaticky
uznávanou výnimkou podľa § 162 zákona 106/2018 Z.z.

Služba

Administratívna technická kontrola

Vozidlá s obmedzenou prevádzkou

Vystavenie opisu protokolu

Pravidelná

36€

48€

57€

30€

79€

88€

54€

65€

10€

250€

10€

15€

85€

5€

Opakovaná

20€

25€

25€

15€

40€

40€

30€

35€

Emisná kontrola

Vozidlo

Osobný automobil M1, N1 benzin + diesel

Osobný automobil +LPG,CNG, hybrid M1, N1 benzin + diesel

Nákladný automobil N2,N3 autobus M2, M3, traktor T, Ps

Administratívna emisná kontrola

Opakovaná EK osobný automobil M1, N1 benzin + diesel

Opakovaná EK osobný automobil + LPG,CNG, hybrid M1, N1

Opakovaná EK nákladný automobil N2, N3, M2, M3,T

Predbežné overenie stavu motora

Vystavenie opisu protokolu

Cena s DPH (€)

45€

55€

56€

15€

35€

45€

45€

20€

5€